Verkinto:
• merkredo, Aprilo 28th, 2010

Ni esperas, ke vi jam ĝuis la rakontojn en la libro. Iuj el ili estas vere antikvaj — Cheng Tang (Ĉen Tan) en la tria rakonto vivis pli ol trimil jarojn antaŭe. Vi jam legis pri la lokoj, kiujn vi neniam aŭdis, kaj pri la ideoj, kiujn vi neniam havis antaŭe. Eble vi pensis: “Ĉu vere troviĝas Draka Imperiestro en la mondo?” Multaj el tiaj rakontoj estas konataj al ĉinoj, sed ŝajnas tre fremdaj al vi.

Eble vi iam savis birdon falintan el sia nesto. Leginte la libron, vi pensus: “Pro kio mi ankoraŭ ne ricevas la rekompencon?”

Sciu, ke la rekompencoj gajnitaj de la bonkoraj homoj en la libro estis gravaj aferoj en la homa vivo: saĝo, scio, bonfarto kaj feliĉo. Estas ne eble por vi trovi oran minejon pro la insekto, kiun vi ne piedpremis. Vi devas pensi laŭ la maniero pri kiu temas sube.
La rakontoj legitaj de vi ankoraŭ ne estis rakontitaj en Esperanto antaŭe. La okcidentanoj tute ne havas tian ideon. Legi tiun ĉi libron estas rara bonŝanco por vi, unu el miliardoj da homoj en la mondo. Tio estas bonega ŝanco, kaj eble estas la rekompenco por via bona konduto. Do bone ĝuu la raran bonŝancon!
Eble vi neniam savis vivestaĵojn el danĝero. Do vi volus scii: “Kion mi faru por savi vivestaĵojn?”

Unue, vi devas scii, ke vi ne rajtas mortigi vivestaĵojn. Fiŝado kaj ĉasado estas teruraj hobioj, kaj tio kaŭzas katastrofojn al vi kaj viaj karuloj. Ne mortigu vivestaĵojn por amuziĝi.

Ankaŭ ne mortigu vivestaĵojn por manĝi. Nature la homoj estas vegetaraj manĝuloj. La plej terura mortiganto al homoj en Usono estas kora malsano. La usona Instituto de Koro, Sango kaj Pulmo trovis, ke en 1989 usonanoj elspezis 151 miliardojn da dolaroj por kuraci korajn malsanojn. Oni jam pruvis la medicinan fakton, ke manĝi viandon kaŭzas korajn malsanojn.

La Usona Ĝenerala Kirurgo raportis, ke 68% de malsanoj en la lando rekte rilatas al la dietoj.
El ĉiu sep dolaroj elspezitaj en Usono, oni elspezis unu dolaron por kuracado. Ho! Tio estas granda sumo. Mi diru al vi pli klare.

Multaj malsanoj en Usono hodiaŭ venas de viandaj manĝaĵoj. Vian sanon difektas la manĝado de viando, fiŝo, ovo, lakto, butero kaj fromaĝo.

Se vi estas malsana, vi devas elspezi multe da mono por kuracado.

Se vi ne estas malsana, vi tute ne bezonas konsumi monon por tio, vi do ŝparas la monon kaj… Jen! Tio signifas:

* Se vi diris NE al bovaĵo kaj savis vivon de bovo;

* Se vi diris NE al porkaĵo kaj savis vivon de porko;
* Se vi diris NE al kokaĵo kaj savis vivon de koko, vi jam gajnis rekompencon en kontanta mono!

Vi ŝparas la monon, kiun la viandmanĝuloj devas pagi al kuracistoj. Ĉu oni pagas multe al la kuracistoj? Pri tio demandu viajn gepatrojn. Bone. Vi volas faktojn kaj ciferojn. Laŭ la statistiko de ekonomiistoj, ordinara tri-membra familio povas ŝpari 4000 dolarojn ĉiujare per vegetara manĝado, kaj ili ŝparos pli multe en longa tempo poste.

Ni akumulu la tutan sumon, jaron post jaro…
Tio estos granda riĉaĵo!

Nun ni ne nur parolu pri la mono. Ĉu plaĉas al vi malsano? Tio estas doloriga. Estas suferiga eĉ la ventrodoloro pro malsato, kiun vi spertas antaŭ la vespermanĝo.

Kio estas la plej doloriga el ĉiuj malsanoj? Eble kancero.
Ĉiujare mortas pli da homoj en Usono pro kancero ol tiuj, kiuj mortis dum la dua mondmilito, la korea milito kaj la vjetnama milito entute.

Unu el la ĉefaj kaŭzoj de kancero estas manĝado de viando.

Simple, ju malpli da viando ni manĝas, des malpli ni suferos de kancero.
Kancero kaj kora malsano ne estas la nuraj problemoj. Longa kaj terura estas la listo de malsanoj, kiujn vi suferas pro manĝado de ovoj, laktaĵoj kaj mortintaj bestoj. Sed tio estas nur duono de la rakonto: Sufero de homoj.

Kiel suferas la kompatindaj bestoj mortigotaj por provizi la ingrediencojn por ĉiuj niaj malsanoj? Ĉu vi opinias, ke ili ĝuas tion?

La rakontoj en tiu ĉi libro okazis antaŭ longa tempo en Azio. Kvankam la bestoj suferis multe kiam ili estis mortigataj, tamen tiam ili estis almenaŭ breditaj humane. Porkoj vivis en malpuraj porkejoj, sed ili havis almenaŭ iom da spaco. Bovoj vivis ekstere plejparte de la tago kaj laboris diligente, sed la kamparanoj ankaŭ tiel laboris. Kokidoj estis liberaj por serĉi manĝaĵon en rubo kune kun kokinoj.

Iuj el la kutimaj metodoj transporti ilin al bazaro estis kruelaj, tamen malgraŭ ĉio la bestoj ne suferis tro multe kiam ili vivis.
Tempo jam ŝanĝiĝis. Ĉu vi scias, kiel oni produktas viandon per moderna maniero? Terure!

Nun porkoj, bovoj kaj kortobirdoj estas malliberigitaj en laŭeble plej mallarĝa spaco kaj breditaj per nenaturaj manĝaĵoj. Iliaj idoj estas forprenitaj de la patrinoj. Multaj el ili eĉ ne povas trovi spacon por sin movi. Ili neniam povas vidi la sunlumon. Ili estas breditaj per potencaj kemiaĵoj por rapida dikiĝo. Ĉiuj metodoj por bredi la senkulpajn bestojn estas kruelaj kaj senkoraj.

Eĉ la plej senkoraj homoj ne toleras tuŝi pecon da viando, eĉ se ili scias nur duonon de la bestaj suferoj por produkti viandon en Usono — eĉ antaŭ la morto de la kompatindaj bestoj.

Estas multaj aliaj problemoj kaŭzitaj pro manĝado de produktoj el bestoj.

Ĉu vi jam aŭdis pri la malriĉuloj mortintaj pro malsato en aliaj partoj de la mondo? Iuj dirus: “Tre malbone, ke mankas greno al ili.”

Tio ne estas vero. La kamparanoj en la nuna tempo produktas grenon pli multe ol la bezonon de ĉiuj homoj en la tuta mondo. Sed pro kio iuj homoj estas malsataj? Ĉar plejparto da grenoj estas forkonsumitaj de bovoj, porkoj kaj kortobirdoj por provizi viandon.
La produktantoj de viando bredas miliardojn da bestoj. La bestoj devas manĝi, ĉu ne? Se la viand-produktantoj foraĉetas ĉiujn grenojn por bredi la bestojn, malriĉaj homoj do havas neniom por manĝi.
Se la homoj en Usono manĝus malpli da viando je 10%, estus pli multe da greno por savi la malsatajn homojn en la nuna mondo.

Tero por dek kvin vegetaranoj nur povas vivteni unu viandmanĝanton. Alivorte, kiam vi manĝas viandon, vi kaŭzas malsaton al 15 homoj.

Alia problemo estas tio, ke la metodo produkti viandon difektas la ekologian sistemon. Se la ekologia sistemo estos difektita, ni ĉiuj perdos la vivon. Se vi pensas, kiel riĉaj ni estos, kondiĉe ke ni nur manĝu grenojn kaj vegetalojn, eble vi ekkonscias, ke ni tute ne bezonas torturi kaj mortigi bestojn.

Sed ĉasi kaj manĝi viandon ne estas la nura metodo por mortigi bestojn.

Nenio pli incitas vin ol moskito zumanta ĉe viaj oreloj dum la nokto. Vi kutime mortigas ĝin. Kio estas pli abomeninda ol blato paŝanta trans la planko? Vi kutime piedpremas ĝin.

Kion tiuj ĉi insektoj faras en la ĉambro? Ili sendas al vi mesaĝon. Blato estas kuriero por informi vin, ke via ĉambro estas ne sufiĉe pura. Se vi ne volas vidi blatojn, purigu kaj ordigu vian ĉambron por ke ili ne plu ĝenu vin.

Moskito estas alia kuriero por atentigi vin teni vian fenestran kulvualon firma.

Eble vi pensas: “Mi scias kion fari kontraŭ tiuj kurieroj. Mi mortigu ilin per efika insekticido. Ili scios, kiu estas la vera mastro en tiu ĉi loko!”

Hodiaŭ per insekticido oni povas mortigi la insektojn, sed kiu suferos de tio en la longa tempo poste? Vi, mi, ni ĉiuj.

Insekticido estas forta veneno por mortigi la insektojn. Produkti venenon poluas la medion. Kiam la venenoj estas ellasitaj, ili povas resti en la ĉirkaŭa medio kaj malsanigi nin.
Por unu dolaro da insekticido ŝprucigita de vi, ĉirkaŭ sep dolarojn vi devas elspezi por kuraci la damaĝojn de viaj korpo kaj medio.
Nun ni ne parolu pri dioj aperantaj en la sonĝoj de malproksimaj ĉinoj antaŭ centoj da jaroj. Ĉi tie ni parolu pri nia nuna tempo.

Se vi manĝas korpojn de mortintaj bestoj, vi suferos de: kancero, kormalsano, renaj problemoj kaj dekoj da aliaj malsanoj.
Esploru per vi mem.
* Se vi manĝas mortintajn bestojn, vi devos elspezi multe da mono por viziti kuracistojn kaj aĉeti medikamentojn.
* Se vi manĝas viandon, fiŝojn, ovojn aŭ laktaĵojn, vi kaŭzas suferon al multaj bestoj.
* Se vi manĝas viandon, vi konsumas kiel porko pli da manĝaĵo kaj kaŭzas malsategon al pli multaj homoj.

* Se vi manĝas viandon aŭ uzas insekticidon, vi helpas difekti la medion, en kiu ni vivas.

Ĉu tio havas signifon? Vi devas akcepti la fakton eĉ sen profunda diskuto pri la natura ekvilibro aŭ la natura leĝo, kiun ni nomas darmo.

Mortigi bestojn estas ago kontraŭ la naturo.

“Leonoj kaj tigroj mortigas ĉiutage, ĉu ne? Do mortigo estas natura, ĉu ne?”

Jes, leonoj kaj tigroj mortigas. Sed eble estas ne malbone por vi ekzameni vin mem, se vi neniam pensis pri tio antaŭe.
Ĉu vi havas voston kiel leono? Ĉu vi havas striojn kiel tigro? Ĉu vi havas grandajn, pintajn dentojn kaj fortajn ungojn?

Ne. Kion vi havas? Inteligentecon, multe da inteligenteco, tial vi povas paroli, legi, skribi kaj pensi, anstataŭ nur mordi kaj grati. Vi devas uzi vian inteligentecon por disvolvi saĝon.

Se vi retrorigardas la homaran historion atente, vi povas vidi klare, ke ni pli kaj pli uzas nian saĝon ol nian forton.

Se homoj antaŭ miloj da jaroj volis movi grandan ŝtonon, ili devis kunvenigi grupon da homoj kaj laboris kun krioj ĝis ili movis ĝin sukcese.

Poste, kiam oni lernis iom pri la fundamenta fiziko, la ŝtonegon povis movi nur unu homo, kiu scias kiel uzi levilon. Sed tio ankoraǔ bezonis ŝvitigan forton.
Nun se ni volas movi tiun ŝtonegon, ni havas maŝinojn. Se ni scias kiun butonon premi, ni povas movi la ŝtonegon sen granda forto.

Tio okazas ĉar ni uzas nian menson, sed ne nur nian korpon.
Alivorte, ni fariĝas pli kaj pli kapablaj. Tio estas bona, sed ankoraŭ ne sufiĉa. La fina rezulto de la homaraj klopodo kaj evoluado dum milionoj da jaroj estas ne pasigi nian vivon nur por elfosi ŝtonojn, rigardi televidon aŭ amuziĝi per ludiloj.

Ni ne plu estas sovaĝaj bestoj en ĝangaloj. Ni estas civilizitoj kaj devas konduti civilize. Kiam ni kreskas, ni forĵetas niajn pupojn kaj kolerŝtormojn; kiam nia racio disvolviĝas, ni devas forlasi nian sovaĝan manieron kaj disvolvi nian menson.

Iuj diris: “Jes, sed leono estas besto granda, forta kaj potenca. Ĉu vere?”

Ĉu leono estas vere tre forta? Ĉu vi aŭdis, ke leono povas muĝi tiel laŭte kiel laŭtparolilo, kuras tiel rapide kiel trajno, tranĉas tiel profunde kiel segilo, aŭ piedpremas tiel forte kiel premmaŝino? Tiuj fortaj maŝinoj estas produktaĵoj de nia inteligenteco. Homa inteligenteco estas pli granda ol la forto de bestoj.

Ni respektu leonojn, tigrojn, marporkojn, hundojn kaj ĉiujn aliajn bestojn; ni honoru ilian rajton por vivi; ni estimu ilian kontribuon al la ekosistemo, kaj plene kompatu ilin.

Leono eble havas fortan korpon, kaj ĝi eble havas iom da inteligenteco, sed la tragedio de leono kaj ĉiuj aliaj bestoj estas tio, ke ili estas malsaĝaj. Ho, certe, kvankam ili povas komuniki unu al alia, kaj povas trejniĝi por ludi akrobataĵon, sed ili povas nek pensi multe nek koncentri sian menson, tiel ili ne povas scii, kia estas la universo.

Tio estas tre grava misio de ni homaro kun pli granda inteligento. Ni devas lerni, kio ni estas, kie ni estas kaj kiuj ni estas. Se ni ne scias tion, ĉiuj niaj inventaĵoj, urboj, monumentoj kaj scienco estos sensencaj.

Se ni ne scias, kie ni estas, kio ni estas, kaj kiuj ni estas, ni ne povas kompreni nin mem. Ni devas kompreni nin mem por konscii, kio estas la universo. Nur tiel ni povos liberigi nin el la sufero.
Se ni ne povas kompreni nin mem, ni devas suferi animmigradon de naskiĝo al morto, kaj de renaskiĝo al morto ĝis ni tute elliberiĝos el la ciklo. Vivo estas plena de tiel multaj suferoj, ke iam ni estas tro indiferentaj por konscii la plibonigeblecon de nia situacio. La metodo por plibonigi nian situacion estas disvolvi nian saĝon por koni la universon, liberigi nin el la animmigrado inter vivo kaj morto.

Ne nur bestoj, sed ankaŭ plej multe da homoj ne povas pensi sufiĉe pri tio. Se ni volas konscii kio estas la universo, ni devas labori tre diligente por disvolvi saĝon. Saĝo estas la vojo al liberiĝo. Liberiĝo signifas liberigi nin el la suferoj. Por disvolvi saĝon, la unua farendaĵo estas ne plu meti obstaklojn por ni mem.

Por disvolvi saĝon, ni bezonas fortikan korpon kaj fortan menson.
Ĉu vi memoras la lastan fojon de via malsano? Vi ne povis viziti lernejon ĉar vi ne povis koncentri vian atenton en viaj lecionoj kiam via korpo estis en sufero. Same, se vi ne estas sana, via menso ne estas klara. Forta kaj sana korpo estas fundamento por forta kaj sana menso.
Fizika ekzerco faras nian korpon forta kaj sana, sed ankaŭ tre gravas la nutraĵo, kiun ni metas en nian korpon.
Se ni ŝarĝas nian korpon per viando el mortigitaj bestoj, ni difektas nian sanon. Se ni volas esti sanaj, ni devas fariĝi vegetaranoj.

Alia problemo estas tio, ke ni rompas la naturan leĝon, kaj fine ni devos repagi al la bestoj se ni manĝas ilin. Estas pli facile ne rompi tiun leĝon, tiel ke ni ne metu multajn obstaklojn sur nian propran vojon.

Sed kiel ajn strebe ni laboras, estas tre malfacile liberigi nin mem el la suferado ol naĝi tra la Pacifika Oceano.

Jen kial Budho Amitabo sentis bedaŭron por ni kaj kreis Puran Landon aŭ Okcidentan Paradizon. En la Pura Lando, ni povos disvolvi nian saĝon sen sufero kutima sur la tero. Se ni volas iri tien, Amitabo bonvenigos nin kaj poste instruos nin kiel fariĝi budhoj.

Se ni volas iri tien, ni recitu Amitabon tutkore kaj tutanime. En ĝusta tempo, li alvenos por bonvenigi nin.

Alveninte tien, ni tuj liberiĝos el ciklo de naskiĝo kaj morto. Ni povos lerni kaj studi. Iutage ni povos libere reveni al la homa mondo kiel budhoj por helpi ĉiujn suferantajn vivestaĵojn fariĝi budhoj.
Jen niaj elkoraj bondeziroj al vi:
Ni bondeziras al vi grandan feliĉon,

Ni bondeziras al vi bonan sanon, kaj

Ni bondeziras al vi brilan saĝon!

ĜIS REVIDO!AMITABO!

kategorio: Amo al la Vivoj
Vi rajtas preni nenian respondon al tiu ĉi artikolo per la RSS 2.0 feed. Vi rajtas respondi, a? trackback de via propra retejo.

2 Komentoj

 1. 1
  HONG Sungcho 

  Saluton, majstro?
  Ĉu vi estas en bona ordo?
  De tempo al tempo mi vizitas ĉi paĝon kaj aŭskultas vian rakonton kun intereso kaj amo. Mi deziras ripete aŭstulti vian diron per USB. Kaj mi petas, ĉu mi havas rajton elŝuti vian parolon? Supre troviĝas “down load” vorto, tamen ĝi ne funkcias. Bonvole helpu min! Kun dankoj!

 2. 2
  Miaohui 

  Dankon por via mesagxo!
  Bonvolu provi elsxulti la dokumenton per musxklako al la ligilo “download” per dekstra musxbutono. En la aperita menuo musxklaku la ligilon “save as…” Tiel Saluton, kara samideano!
  vi povos sukcese elsxuti la dokumenton.
  Se oni nur simple musxklaki la ligilon “download”, eble iuj retumiloj povas malfermi novan fenestron por rekte ludi gxin.
  Se vi ankoraux ne povas sukcesi en la elsxuto, bonvolu sendi al mi mesagxon, mi donos al vi rektajn ligilojn de la dokumentoj por nia elsendo, por ke vi elsxutu.
  Cxion bonan al vi!
  Miaohui

Leave a Reply