Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Miaohui

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52
661
Bona demando kaj bona respondo / Re: 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 19, 2013, 06:41:10 AM »
Mi faris modifon en an traduko danke a viaj tralego kaj korektigo. Mi petas ke vi daŭre faru tralegon kaj korektadon por mi. Antaŭdankon por via helpo!

662
Bona demando kaj bona respondo / Re: 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 19, 2013, 06:38:37 AM »
 
 Demando: Mi aŭdis, ke ne plu troviĝas budhismaj monaĥinoj. Ĉu vere?
 Respondo: La Budho fondis komunumon de monaĥinoj dum sia vivo, kaj por kvin aŭ ses cent jaroj monaĥinoj ludis gravan rolon en propagando kaj disvastigo de Budhismo. Sed por iom da ne bone konataj kaŭzoj monaĥinoj ne plu ordiniĝis, nek ricevis subtenon kiel monaĥoj, kaj la monaĥina samgo pereis en Hindio kaj Sudorienta Azio. Sed la samgo de monaĥinoj daŭre prosperas en Taiwan, Koreio kaj Japanio. Hodiaŭ en Srilanko oni jam faris paŝojn por enkonduki la komunumon de monaĥinoj de Taiwan kvankam iuj tradiciuloj ne tre fervoras pri tio. Sed por reteni la originan intencon de la Budho, virinoj rajtas havi monaĥejan vivon kiel viroj kaj profiti de tio.
Mi tutcerte samopinias kiel vi, sed la rilatoj inter la genroj restas malfacilaji

Koran dankon por viaj respondoj.
Petro

En nia lando monaĥina Samgo daŭras. Antaŭ multaj jaroj la monaĥina Samgo en Monaĥinejo "Aidaotang" helpis reestigo de monaĥina Samgo en  Ŝrilanko. Sed mi ne scias bone, kiel iras la afero pri monaĥina Samgo en Ŝrilanko nun.

663
Bona demando kaj bona respondo / Re: 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 19, 2013, 06:25:49 AM »
 
 Demando: Kial monaĥoj kaj monaĥinoj razas la harojn?
 Respondo: Ĝenerale ni tre zorgas pri nia aspekto, kaj precipe pri nia hararo. Virinoj opinias, ke bona hararanĝo estas tre grava kaj viroj maltrankviliĝas pri la baldaŭa kalveco. Prizorgi nian hararon por ĝin beligi bezonas multe da tempo. Razinte la harojn monaĥoj kaj monaĥinoj havas pli da tempo por aferoj pli gravaj. Krome, razita kapo simbolas la ideon pli atenti pri la interna ŝanĝiĝo ol ekstera aspekto.
Ĉar mi estos baldaŭ senhara, sen fari ion ajn, mi bone ridis pri tio, kiel vi, tutcerte ! 
 

Fakte pro la kutimo ni budhismaj monaĥoj ne bezonas zorgi pri niaj haroj krom tio, ke ni razas niajn harojn dufoje en ĉiu monato.

664
Bona demando kaj bona respondo / Re: 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 19, 2013, 06:16:26 AM »

Pri "envolviĝas": mi ne komprenis tiun vorton, kvankam mi opinias, ke mi ne uzis la netransitivan formon. En la franca lingvo, oni "envolvas" pakaĵon por sendi ĝin. Ĉu pakaĵo povas "envolviĝi" kaj kiamaniere ? Ĉu estas la malo de disvolviĝo, aŭ alia
afero ?
 

Mi uzis vorton "envolviĝas" por esprimi "trudiĝi". Pro ĝia kaŭzo al miskompreno, mi ŝanĝis ĝin en vorton "trudiĝas".
Dankon por via tralegado kaj atentigo!

665
Bona demando kaj bona respondo / Re: 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 19, 2013, 05:37:39 AM »
Vi pravas.
"samgo" devas esti "Samgo".

666
Saluton, karaj amikoj!

Jam ekdisaŭdiĝis la dekunua elsendo de Retradio BRE. Jen la elsendlisto:

Aktualaĵoj

Barata samideano Adinarajana vojaĝis al Provinco Gansu laŭ invito

Finiĝis la unua internacia kunsido esperanta pri budhismo en Monaĥejo Tiefosi

Budhisma scio

Ĉapitro 8. Vegetarismo

Budhismaj rakontoj:  Kvaropo sur lignoŝtipo

                                  Venĝo de mortinta hundo

Ĉina budhismo: Vegetarismo kaj Ĉina Budhismo

La adreso por aŭskulti kaj elŝuti la dokumenton estas: http://www.budhano.cn/podkasto

Ĉiuj samideanoj estas bonvenaj.

667
Forumo pri Budhismo / Vegetarismo kaj Ĉina Budhismo
« on: March 18, 2013, 05:17:56 PM »
  Vegetarismo kaj Ĉina Budhismo
  
 Estas fakto, ke la Budho kaj liaj disĉiploj ne estis vegetaranoj. La monaĥoj ne kuiris per si mem, kaj sin vivtenis per almozpeto laŭ regulo, ke ili devas fari tion laŭvice sendistinge. Ili ne rajtis mendi manĝaĵon aŭ selekti domon por peti manĝaĵon, kaj ili kutime manĝis ĉion, kion oni donacis ili. Do estis ne eble por ili sin teni vegetaranaj.
 Ne ĉiuj ĉinaj budhanoj estis vegetaranoj ĵus post kiam Budhismo enkondukiĝis en la landon. Sed pro influo de ĉinaj filozofio kaj ankaŭ kutimo pri bonkoreco kaj kompatemo al suferantaj bestoj, multaj ĉinoj manĝas vegetare en iuj ceremonioj kaj festoj. Do pro tio iuj budhanoj sin tenis vegetaranaj pro kompato al bestoj. Tio daŭris ĝis la kvina jarcento dum regado de Imperiestro Wudi en Dinastio Liang.
 Kiam Imperiestro Wudi regis la landon, Ĉina Budhismo prosperiĝis, kaj aperis diversaj budhismaj skoloj. La imperiestro estis erudicia, kaj havis fortan kredon je Budhismo. Li praktikis kiel pia budhano kaj observis maksimojn por bodisatvo. Krom subtenado al Budhismo, li ankaŭ klopodis disvastigi vegetarecon laŭ instruo de mahajana Budhismo. Fakte en sutroj de mahajana Budhismo, la Budho multfoje parolis pri la avantaĝo de vegetareco. Pro klopodo de la imperiestro, ĉinaj monaĥoj kaj iuj laikaj budhanoj ekvivis vegetarane. La kutimo daŭras ĝis nun en regiono de Ĉina Budhismo.
 En Ĉina Budhismo estis historia noto. Imperiestro Wudi havis sanktiĝintan instruiston nomatan Baozi. Foje, la  ĉefkonsilanto de la imperiestro okazigis edziĝan ceremonion por sia nevo kaj invitis Majstron Baozi al la festeno. Tuj irinte en la domon por la festeno, Majstro Baozi ĉantis versaĵojn:
 Okazis granda strangaĵo.
 La nevo edziĝis al la avino.
 Porkoj kaj ŝafoj sidas sur la lito
 Dum parencoj suferas en la kuirpoto
 La knabino manĝas viandon de la patrino
 Dum la filo frapas tamburon el felo de la patro
 Ĉiuj venas gratuli por la feliĉo
 Sed mi suspiras pri ilia sufero.
 La versaĵoj aludas, ke la avino de la novedzo amegis sian nevon en la antaŭa vivo kaj fariĝis lia edzino por akompani lin en tiu ĉi vivo. Ĉiuj parencoj kaj amikoj de la novedzo ĝojplene ĝuis bongustaĵon sur la lito, sed ili estis porkoj kaj ŝafoj en la antaŭaj vivoj. Per kuirpoto oni kuiris viandon de porkoj kaj ŝafoj, kiuj hazarde estis antaŭaj parencoj kaj amikoj de la familio. Knabino sidanta sur la sojlo manĝis viandon de porko, kiu estis ŝia antaŭa patrino. Dum ludado de muziko junulo frapegis tamburon faritan el felo de bovo, kiu estis lia patro en la antaŭa vivo. Do la sankta monaĥo travidis tion kaj suspiris pro ilia sufero.
 Estis alia noto pri Ĉina Budhismo. Tuj kiam budhanoj sciis, ke ili devas sin teni vegetaranaj por protekti bestojn, ili havis dubon, ĉu ili rajtas manĝi ovojn. Multaj monaĥoj diskutis kaj eĉ debatis pri tio laŭ sia scio pri Budhismo. Okazis debato pri manĝado de ovo inter du monaĥoj, kiuj estis instruisto kaj lernanto. Bedaŭrinde, mi forgesis pri la nomoj de ili.
 La instruisto ne estis parolema, sed li insistis, ke en ovo estas vivo kaj oni ne rajtas manĝi ovon, dum la elokventa lernanto insistis, ke manĝado de ovo ne kaŭzas mortigon. Post longa debato la instruisto cedis kaj la lernanto opiniis, ke li venkis la debaton.
 La lernanto revenis en la ĉambron fiere kaj enlitiĝis ĝojplene. Post nelonge li vidis en sonĝo, ke la instruisto venis kun du ovoj en la mano. Enĉambriĝinte senvorte, li iris al la lernanto, apartigis la ovon antaŭ li kaj el la ovo iris kokido. Li apartigis la alian ovon kaj alia kokido iris el la ovo. La lernanto tuj vekiĝis kaj ekkonsciis, ke ovon oni ne rajtas manĝi, ĉar en ĝi estas vivo. Do en Ĉinio, la monaĥoj de Ĉina budhismo ankaŭ ne manĝas ovojn.
  Ĉiuj vivestaĵoj amas sian vivon kaj havas rajton vivi sekure en la mondo. Neniu estis destinita kiel manĝaĵo de aliaj. Do ni devas laŭeble teni nin de mortigo al bestoj pro nia frandemo. Tamen eĉ se ni ne povas nin teni vegeteranaj, ni povas manĝi “puran viandon”, kiu estas preta viando de besto mortigita ne de ni kaj rekte pro ni, kaj la mortigon al kiu ni ne vidis nek aŭdis. krome ni devas respekti kaj protekti ilin laŭeble. Se ni ĉiuj respektas kaj protektas unu al aliaj, ni ĝuos pli grandan pacon kaj harmonion. Ni klopodu por forigi la nunan suferon kaj krei estontan feliĉon per la ĝusta metodo!

668
   La unua internacia esperanta kunsido pri budhismo okazis en Monaĥejo Tiefosi
   
   La unua internacia esperanta kunsido pri budhismo okazis en Monaĥejo Tiefosi en la deksesa kaj deksepa de marto. Samideanoj el Ĉinio, Barato kaj Brazilo partoprenis en la kunsido kaj rekte en Esperanto interkomunikis pri barata budhismo, ĉina budhismo, brazila budhismo kaj korea ubunlismo. Majstro Ŝouyang, abato de Monaĥejo Tiefosi, speciale faris instruadon pri meditado laŭ Zena budhismo kaj Miaohui prezidis budhisman kurson.
   Ni ankaŭ okazigis kunsidon pri esperanta instruado kaj sinjorino Arko, prezentino de Ĉina ILEI, parolis pri la aktivado de ILEI. En la kunsido pri esperanta instruado ni ankaŭ interkonsentis pri la estonta kunlaboro de esperanta instruado en Monaĥejo Tiefosi.
   Krome ĉiuj partoprenantoj de la kunsido ankaŭ vizitis parton de la antikva silka vojo. Niaj kunsidoj pri Budhismo kaj esperanta instruado donis bonan fundamenton por nia estonta aktivado.

669
   Barata samideano Adinarajana forlasis Monaĥejon Tiefosi
   
   Barata samideano Adinarajana el Barato forlasis Monaĥejon Tiefosi kaj atingis Provincon Gansu laŭ invito de samideano Trezoro por okazigi ekspozicion de la pentraĵoj. Dum la restado en la monaĥejo, li kontaktiĝis kun multaj lokaj artistoj, faris ekspozicion kaj interkomunikadon pri belarto kaj interŝanĝis siajn pentraĵojn kaj kaligrafiaĵojn. Tio vekis atenton de lokaj artistoj kaj oni ekklopodis por speciale inviti lin al ĉinio kaj okazigi ekspozicion post kelkaj monatoj. Krome, li ankaŭ partoprenis la unuan internacian esperantan kunsidon pri budhismo okazigitan en Monaĥejo Tiefosi, kaj kontaktis kun multaj samideanoj.
   La lingvo por lia aktivado estas Esperanto, kaj tio bone montris la utilecon de Esperanto kaj vekis intereson de multaj homoj pri la lingvo. Kiel vojaĝanto kaj profesoro en universitato, li ekmemlernis Esperanton antaŭ du jaroj per interreto, kaj jam vojaĝis en tri landoj inkluzive de Ĉinio. Lia Esperanto ankaŭ donis al li grandan oportunecon en la vojaĝo kaj interkomunikado kun samideanoj ekster Barato.

670
Bona demando kaj bona respondo / 10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
« on: March 16, 2013, 05:18:57 AM »
10. Monaĥoj kaj Monaĥinoj
 
 Demando: Monaĥa institucio estas grava organizo en Budhismo. Kio estas la celo de monaĥoj kaj monaĥinoj, kaj kion ili devas fari?
 Respondo: La Budho fondis samgon de monaĥoj kaj monaĥinoj kun celo provizi medion, en kiu spirita disvolviĝo estas pli facila. La komunumo de laikaj budhanoj provizas al gemonaĥoj bazajn bezonaĵojn de manĝaĵo, vesto, loĝejo kaj medicinaĵo, por ke la gemonaĥoj elspezu sian tutan tempon por lerni kaj praktiki la Darmon. La regula kaj simpla vivmaniero de la monaĥejo kondukas al interna paco kaj meditado. Oni esperas, ke gemonaĥoj dividu kion ili scias kun la samgo, kaj estu ekzemploj, kiel bonaj budhanoj devas vivi. En aktuala praktikado la baza misio iom post iom pli malproksimiĝas de la origina intenco de la Budho, kaj hodiaŭ gemonaĥoj de tempo al tempo prenas rolon de lernejaj instruistoj, sociaj laborantoj, artistoj, kuracistoj kaj eĉ politikistoj. Iuj argumentis, ke estas prave por ili preni tiajn rolojn se tio helpas disvastigi Budhismon. Aliaj montras, ke per tia ago gemonaĥoj tre facile envolviĝas en mondaj problemoj kaj forgesas la celon, kial ili fariĝis gemonaĥoj.
 
 Demando: Kia homo fariĝas monaĥo aŭ monaĥino?
 Respondo: Multaj homoj havas en sia vivo diversajn interesojn, kiuj estas familio, profesio, hobio, politiko, religio kaj aliaj. Unu el tiuj interesoj estos baza, kutime famlio aŭ profesio, dum la aliaj estos malpli gravaj al ili. Kiam la lernado kaj praktikado de budhaj instruoj fariĝas la plej grava afero en ies vivo, kiam tiu afero okupas lokon pli superan ol aliaj aferoj, tiu homo eble ekinteresiĝos pri monaĥiĝo aŭ monaĥiniĝo.
 
 Demando: Ĉu vi devas fariĝi monaĥo aŭ monaĥino por atingi iluminiĝon?
 Respondo: Certe ne. Iuj el la budhaj disĉiploj kun bonaj atingoj estis sekularaj. Iuj el ili spirite dissvolviĝis sufiĉe por instrui monaĥojn. En Budhismo la nivelo de kompreno estas pli grava kaj havas neniun rilaton kun tio, ĉu oni portas flavan robon aŭ bluan pantalonon, ĉu ili loĝas en monaĥejo aŭ hejmo. Iuj opinias, ke monaĥejo kun ĉiuj avantaĝoj kaj malavantaĝoj estas la plej bona medio por spirita disvolviĝo. Aliuloj opinias, ke hejmo kun ĉiuj ĝojoj kaj malĝojoj estas plej bona. Ĉiu havas sian preferon.
 
 Demando: Kial budhismaj monaĥoj kaj monaĥinoj surportas flavajn robojn?
 Respondo: Kiam antikvaj hindoj rigardis en la arbaron, ili ĉiam povis eltrovi, kiuj folioj falos de la arbo, ĉar la falontaj folioj estas flavaj, oranĝaj aŭ brunaj. Sekve de tio en Hindio flavo fariĝis koloro de rezigneco. Roboj de gemonaĥoj estas flavaj, kaj tio povas atentigi ilin pri la graveco de rezignado kaj senkroĉiĝo.
 
 Demando: Kial monaĥoj kaj monaĥinoj razas la harojn?
 Respondo: Ĝenerale ni tre zorgas pri nia aspekto kaj precipe pri nia hararo. Virinoj opinias, ke bona hararanĝo estas tre grava kaj viroj maltrankviliĝas pri la baldaŭa kalveco. Prizorgi nian hararon por ĝin beligi bezonas multe da tempo. Razinte la harojn, monaĥoj kaj monaĥinoj havas pli da tempo por pli gravaj aferoj. Krome, razita kapo simbolas la ideon pli atenti pri la interna ŝanĝiĝo ol ekstera aspekto. 
 
 Demando: Estas tre bone fariĝi monaĥo, tamen kio okazus se ĉiu fariĝus monaĥo?
 Respondo: Oni povus demandi la saman aferon pri ĉiuj profesioj. "Estas tre bone fariĝi dentisto, tamen kio okazus se ĉiu fariĝus dentisto? Estus ne plu instruistoj, nek kuiristoj, nek stiristoj de taksioj." "Estas tre bone fariĝi instruisto, sed kio okazus se ĉiu fariĝus instruisto? Estus ne plu dentistoj, kaj tiel plu." La Budho neniam proponis, ke ĉiu homo devas fariĝi monaĥo aŭ monaĥino, kaj fakte tio neniam okazos. Sed ĉiam estas homoj, al kiuj plaĉas simpla vivo kaj rezignado, kaj kiuj plej ĝojas en la budha instruo. Kaj kiel dentistoj kaj instruistoj ili ankaŭ havas specialajn spertojn kaj sciojn, per kiuj ili povas helpi al la komunumo, en kiu ili vivas.

 Demando: Eble tio similas al tiuj, kiuj instruas, verkas aŭ faras socian laboron. Sed kiel servas monaĥoj kaj monaĥinoj, kiuj faras nenion krom meditado. Kian bonon ili faras al la komunumo?
 Respondo: Vi devus kompari la meditantan monaĥon kun esploranta sciencisto. Socio subtenas esplorantan scienciston kiam li sidas en sia laboratorio farante eksperimentojn, ĉar oni esperas, ke li povas hazarde eltrovi aŭ inventi ion por ĝenerala bono. Same la komunumo subtenas la meditantajn monaĥojn, kies bezonoj estas tre malmultaj, ĉar oni esperas, ke ili atingos saĝon kaj iluminiĝon por ĝenerala bono. Sed eĉ antaŭ ol tio okazas aŭ eĉ se tio neniam okazas, la meditantaj monaĥoj ankaŭ povas profitigi la aliajn. En iuj modernaj societoj "la vivstilo de riĉuloj kaj famuloj" kun troa konsumado kaj sin-indulgeco fariĝis la ideo, kiun oni sekvas aŭ almenaŭ envias. La ekzemplo de meditanta monaĥo atentigas nin, ke ni ne bezonas riĉecon por esti kontentaj. Tio montras al ni, ke ĝentila kaj simpla vivstilo ankaŭ havas sian avantaĝon.

 Demando: Mi aŭdis, ke ne plu troviĝas budhismaj monaĥinoj. Ĉu vere?
 Respondo: La Budho fondis komunumon de monaĥinoj kiam li vivis, kaj en kvin aŭ ses cent jaroj poste monaĥinoj ludis gravan rolon en propagando kaj disvastigo de Budhismo. Sed pro iom da ne bone konataj kaŭzoj monaĥinoj ne plu ordiniĝis, nek ricevis subtenon kiel monaĥoj, kaj la monaĥina samgo pereis en Hindio kaj Sudorienta Azio. Sed la samgo de monaĥinoj daŭre prosperas en Taiwan, Koreio kaj Japanio. Hodiaŭ en Srilanko oni jam faris paŝojn por enkonduki la komunumon de monaĥinoj el Taiwan kvankam iuj tradiciuloj ne tre fervoras pri tio. Sed por teni la originan intencon de la Budho, virinoj rajtas havi monaĥejan vivon kiel viroj kaj profiti de tio.

671
Dankon por via respondo, kara amiko.
Mi ĝojas informiĝi, ke niaj enhavo kaj prova elsendo placxas al vi.
En la postaj elsendoj estos pli da enhavoj pri budhismo, kaj mi esperas, ke tio donos al vi pli da helpo.
Bonan aŭdeblecon al vi!

672
Bona demando kaj bona respondo / 9. Fortuno kaj Sorto
« on: March 13, 2013, 05:50:29 AM »
9. Fortuno kaj Sorto
 
 Demando: Kion instruis la Budho pri magio kaj sortodiveno?
 Respondo: La Budho opiniis, ke la praktikoj sortodiveni, surporti sorĉajn talismanojn por sin protekti, trovi fortunan lokon por konstruaĵoj, profeti kaj difini fortunajn tagojn estas senutilaj superstiĉoj. Kaj li publike malpermesis al siaj disĉiploj praktiki tiajn aferojn. Li nomis ĉiujn tiajn aferojn "malhonoraj artoj".
 "Kvankam iuj religianoj, vivante per manĝaĵoj provizitaj de la kredantoj, sin vivtenas per tiaj malhonoraj artoj kaj eraraj vivmanieroj manaŭguri, aŭguri per signoj, interpreti sonĝojn kondukantajn al bona aŭ malbona sorto, alvoki diojn de fortuno, trovi fortunan lokon por konstruaĵo, la monaĥo Gotamo malpermesis tiajn malhonorajn artojn kaj malĝustajn vivmanierojn." D.I, 9–I2

 Demando: Do pro kio oni de tempo al tempo praktikas tiajn aferojn kaj kredas ilin?
 Respondo: Pro avido, timo kaj senscio. Tuj kiam homoj komprenas la budhajn instruojn, ili konscias, ke pura koro povas protekti ilin multe pli bone ol pecetoj da papero, pecetoj da metalo kaj kelkaj sorĉaj vortoj, kaj ili ne plu dependas de tiaj aferoj. En la instruoj de la Budho vin vere protektas kaj prosperigas viaj honesteco, bonkoreco, komprenemo, pacienco, indulgemo, malavareco, lojaleco kaj aliaj bonaj kvalitoj.
 
 Demando: Sed iuj sorĉaj talismanoj funkcias, ĉu ne?
 Respondo: Mi konas homon, kiu sin vivtenas vendante sorĉajn talismanojn. Li pretendas, ke liaj talismanoj povas doni bonan sorton, prosperon, kaj li garantias, ke vi povos eldiveni gajnajn numerojn por loterio. Sed se lia aserto estas vera, kial li ne estas multmilionulo? Se lia sorĉa talismano funkcias, kial li ne gajnas loterion semajnon post semajno? Li havas nur bonŝancon, ke iuj estas sufiĉe malsaĝaj por aĉeti liajn sorĉajn talismanojn.

 Demando: Ĉu ekzistas tia afero kia sorto?
 Respondo: La vortaro difinas sorton kiel "kredon, ke okazaĵo bona aŭ malbona venas al persono laŭ ties destino fortuna aŭ misfortuna." La Budho tute neis tiun ĉi kredon. Ĉiu okazaĵo havas apartan kaŭzon aŭ specialajn kaŭzojn kaj certe ekzistas rilatoj inter la kaŭzoj kaj efektivoj. Ekzemple malsaniĝo havas specialajn kaŭzojn. Homo ne eviteble kontaktas mikrobojn kaj lia korpo estas tiel malforta, ke mikroboj povas entrudiĝi. Sendube estas rilato inter la kaŭzo, kio estas mikroboj kaj malfortiĝinta korpo, kaj la efektivo, kio estas malsano, ĉar ni scias, ke mikroboj atakas organismon kaj estigas malsanon. Sed oni eltrovis nenian rilaton inter riĉiĝo aŭ sukceso de ekzamenoj kaj surporto de peceto da papero kun vortoj skribitaj sur ĝi. Budhismo instruas, ke ĉio okazas pro kaŭzo aŭ kaŭzoj, sed ne pro fortuno, ŝanco aŭ bona sorto. La interesiĝantoj pri sorto ĉiam provas akiri ion, kio kutime estas pli da mono aŭ riĉaĵo. La Budho instruas al ni, ke estas pli grave disvolvi nian koron kaj mensojn. Li diris:
 "Esti profunde edukita kaj sperta, esti bone trejnita kaj uzi bonajn vortojn; jen la plej bona sorto. Vivteni gepatrojn, ami la edzinon kaj infanojn kaj havi simplan vivmanieron; jen la plej bona sorto. Esti malavara, justa, helpema al viaj parencoj, kaj esti senkulpa en la kondutoj; jen la plej bona sorto. Sin deteni de malbono kaj forta drinkado, kaj ĉiam esti firmvola en virto; jen la plej bona sorto. Respektemo, humileco, kontenteco, dankemo kaj aŭdo de la bona Darmo; jen la plej bona sorto." Sn. 261–6

673
Budhisma albumo / Re: Hejma Altaro
« on: March 12, 2013, 03:14:00 AM »
Elkoran bonvenon, kara samideano!
Via altaro de Bodisatvo Avalokiteŝvara estas belega.

674
Esperanta novaĵo / Ekdisaŭdiĝis la deka elsendo de Retradio BRE
« on: March 11, 2013, 01:20:52 AM »
 Ekdisaŭdiĝis la deka elsendo de Retradio BRE. La elsendo daŭras ĉirkaŭ 45minutojn.

Elsendlisto:
 Aktualaĵo: Ekspozicio de hindiaj pentraĵoj okazas en Monaĥejo Tiefosi
                      Internacia kunsido esperanta pri budhismo okazos en Monaĥejo Tiefosi en la 16-a kaj 17-a de marto.
 Budhisma scio: Ĉapitro 7. Saĝo kaj Kompato
 Budhismaj rakonto: Du malsaĝaj infanoj
 Budhisma muziko: Mantro de Bodisatvo Avalikiteŝvaro
 Leterkesto: Iom pri meditado de budhanoj en Ĉinio
 Budhisma rakonto: Reĝido kun bona plano


La adreso por la elsendo estas: http://www.budhano.cn/podkasto

675
Vi estas bonvena, kara amiko! Via demando kaj la respondo disaŭdiĝos kiel programero "leterkesto" en hodiaŭa retradio.  Se vi havas aliajn problemojn aŭ demandojn, informu min senhezite, mi petas. Ni respondos laŭeble.

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52