Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Miaohui

Pages: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 52
496
La vivo de la Budho / Re: 2-16. Provo kalumni la Budhon
« on: August 31, 2013, 08:10:02 AM »
Fakte estas vorto "afekteme" en multaj veroj ĉe interreto. Jen kelkaj ekzemploj el ili:


Jen kelkaj frazoj kun vorto "afekteme" ĉe google.com.hk:

"La aventuroj de Andreo Jelky"

Afekteme ĝi paŝadis per siaj flavaj piedoj.
– Jes ja! – notis afekteme la koĉero, kiam li rimarkis, ke la ĉevaloj interesas Andreon.

"La princo ĉe la Hunoj"

Emoke ekridis afekteme : « Kia infano ci estas ! Mi volas antaŭmeti nur fajnaĵojn : kapojn kaj internaĵojn. Kun blankaj radikoj kuiritaj en arĥio kaj mielo !


Kiel unu el la shooters kunlaboraj pli brutalaj kaj adictivos, apologista de la casquería (irprenas tí Rafa) povis dividi de ideo tiel afekteme ..."Infanoj en Torento"

Çu estas malbele? Arne, çu ÿajnas malbele al vi? Vi ja devas kompreni tiajn aferojn. Arne momente inspektis ÿin kaj diris sektone. —Jes, çar aspektas afekteme

Estas pdf-dosiero de tiu ĉi elektronika libro, kaj bonvolu elŝuti se ĝi plaĉas al vi.

Ĉion bonan al vi!

497
 2-21. La budha sinteno kontraŭ aliaj religiaj instruistoj

 Upali* estis milionulo kaj la plej bona disĉiplo de alia religia instruisto Niganta Nataputa, kies instruo estis malsama de la Budha. Upali ankaŭ lertis pri debato kaj iutage lia instruisto petis, ke li debatu kun la Budho je iuj vidpunktoj pri leĝo de kaŭzo kaj efekto. Post longa kaj komplika diskutado, la Budho konvinkis Upali, ke la vidpunkto de ties instruisto estas erara.

 La instruo de la Budho tiel impresis Upali, ke li tuj petis al la Budho akcepti lin kiel sian disĉiplon. Li tute surpriziĝis kiam la Budho konsilis lin: “Upali, vi ja estas famulo. Estu certa, ke vi ne ŝanĝas vian religion nur pro via ŝato al mi aŭ pro la influo de viaj emocioj. Plene esploru mian instruon kun malferma menso antaŭ ol vi decidos fariĝi mia disĉiplo.”

 Kompreninte la sintenon de la Budho pri libera esplorado, Upali des pli plezuriĝis kaj diris: “Sinjoro, estas mirinde, ke vi proponis al mi pripensi tion atente. Aliaj instruistoj akceptus min senhezite, gvidus min sur la stratoj en parado kaj asertus, ke la milionulo jam konvertiĝis al ilia religio el la sia. Jes, mi estas vere  certa, kaj bonvolu akcepti min kiel vian disĉiplon.”

 La Budho konsentis akcepti Upali kiel sian laikan disĉiplon, kaj konsilis lin plue: “Kvankam vi jam fariĝis mia disĉiplo, Upali, vi devas praktiki toleremon kaj kompatemon. Daŭre donu almozon al viaj antaŭaj religiaj instruistoj kiam ili ankoraŭ dependas de via subteno. Vi ne rajtas ignori ilin kaj rezigni la kutiman subtenon al ili.”

 Tiu budha konsilo pri toleremo, libera demando kaj akcepto al liaj instruoj ne pro emociaj kaŭzoj fariĝis nova rekordo en budhisma historio. En budhisma rondo neniam estas religia fanatikulo, kiu devigas al homoj akcepti la religion per torturo aŭ timigo de puno. Budhismo disvastiĝas per pacaj metodoj ĉefe pro ĝiaj beleco kaj bona volo.

 Rimarko: En la teksto temas pri alia Upali. Li ne estas tiu Upali, kiu estis barbiro antaŭ la monaĥiĝo kaj respondis la demandojn pri Vinajaj reguloj je la unua konsiliĝo pri budhaj instruoj.

498
La vivo de la Budho / Re: 2-20. La kverelado ĉe Kosambi
« on: August 31, 2013, 07:14:02 AM »
Jes, ankaŭ Vinaja estas nova vorto en nova PIV.
La tajperarojn montritajn de vi mi jam korektis dum mi ĝisdatigis la tradukon. Dankon por via helpo!

499
La vivo de la Budho / 2-20. La kverelado ĉe Kosambi
« on: August 30, 2013, 09:05:20 PM »
 2-20. La kverelado ĉe Kosambi

 En la naŭa jaro post sia iluminiĝo, la Budho vivis en Kosambi. Kiam li estis tie, okazis kverelado inter du grupoj de monaĥoj. Unu grupo konsistis el spertuloj pri disciplina kodo dum la alia el spertuloj pri la budhaj instruoj.

 La Budho klopodis laŭ multaj metodoj por ĉesigi la kvereladon, sed post kiam ĉiuj liaj klopodoj malsukcesis, li forlasis ilin senvorte kun siaj bovlo kaj roboj, kaj retiriĝis al Pailejaka Arbaro finfine.

 Dum la Budho loĝis en la arbaro, elefanto zorgis lian bezonon. Ĝi purigis liberan spacon en la arbaro, meze de kiu situis ŝtona kaverno. La elefanto alportis fruktojn kiel oferaĵojn al la Budho ĉiutage. Vidinte la agon de la elefanto, iutage ankaŭ simio alportis abelejon al la Budho kiel sian oferaĵon.

 Trovinte, ke la Budho foriris sole al Pailejaka Arbaro pro la kverelado inter monaĥoj, loĝantoj de Kosambi ne plu donis almozon al la kverelantoj. La informo pri tio atingis Anandan en Savati. En la fino de la pluva sezono Ananda speciale vizitis la Budhon kaj informis lin, ke lian instruon deziras homoj, precipe tiuj en Savati. Tiel la Budho revenis al Savati konvinkite kaj post iom da tempo, la kverelantaj monaĥoj venis peti pardonon de la Budho. Pro la kverelado en Kosambi, la Budho faris instruon, en kiu li diris:

 “Oni devas esti kun saĝaj homoj, sed ne la malsaĝaj.

 Estus pli bone vivi sole se ni ne povas trovi bonajn amikojn.

 Ne kunestu kun malsaĝuloj.”

500
Esperanta novaĵo / La 35-a elsendo de Retradio BRE
« on: August 30, 2013, 09:02:29 AM »
Saluton, karaj amikoj!
Nun ni ekdisaŭdigis la 35-an elsendon de Retradio BRE je la adreso: http://www.budhano.cn/podkasto/?p=1486
Ĉiuj samideanoj estas bonvenaj!

Elsendlisto:

Budhisma scio
2-15. Sciiĝo pri vera karaktero2-16.
2-16. Provo kalumni la Budhon
Ĉapitro 6. Meditado
Budhismaj rakontoj
51. Kuirata Testudo
52. Forto de Kompato

Bonan aŭdeblecon al vi!

501
La vivo de la Budho / Re: 2-19. Ĝivaka, la budha kuracisto
« on: August 30, 2013, 08:58:59 AM »
Dankon por via respondo, kara amiko!

En la traduko mi menciis budhisma konsiliĝo, kaj ĝi fakte estas pri budhaj instruoj.

Dum vivis la Budho, li kutime faris instruon speciale al ĉiu, kiu venis por peti lian instruon. Akceptinte lian instruon, liaj disĉiploj foriris por praktiki ĝin sole, do ne estis komplekto de liaj instruoj.
Post lia nirvaniĝo, lia disĉiplo Kasapa kunvenigis kvincent arahantojn inkluzive de Ananda por okazigi la unuan budhisman konsiliĝon. En la konsilĝo, Ananda parkeris ĉiujn budhajn instruojn, Kasapa parkeris ĉiujn komentariojn kaj Upali parkeris ĉiujn vinajajn regulojn. Poste, tia konsiliĝo okazis kelkfoje ĝis oni notis la tutan enhavon de tripitako sur arbofoliojn kaj konserviĝis.

Do la konsiliĝo en la traduko estas la unua el tiuj aktivadoj.

502
La vivo de la Budho / Re: 2-3. La patrono Reĝo Bimbisara
« on: August 30, 2013, 08:45:29 AM »
Jen vortoj pri la kvar ŝtupoj de arahanto en la originalo de mia baldaŭa traduko:

"In whatever doctrine or teaching the Noble Eightfold Path is not found,there will neither be found those who have become sotapanna sakadagami, anagami or arahant (four levels of sainthood). But in those teachings where the Noble Eightfold Path is found,there also you will find the sotapanna,the sakadagami,the anagami and the arahant.In this teaching of mine,O Subhadda,is to be found the Noble Eightfold Path,and in it alone the sotapanna,the sakadagami,the anagami,and the arahant are found.In no other schools of religious teachers can such arya beings(saints)be found.And if only my disciples live rightly and follow my precepts or training rules,the world will never be without genuine arahants."

Evidente tiuj vortoj venis el pali-lingva teksto.

Mi trovis formojn el angla terminaro, kiuj eble venis el sanskrito:

【FOUR FRUITION】

Four Fruition  四果
also known as Four Phala. These are four grades of arhatship, namely
1.Srota-apanna: has entered the stream of holy living; the first stage of the arhat, that of a Sravaka
2.Sakradagamin: comes to be born once more; the second grade of arhatship involving only one birth
3.Anagamin: will not be reborn in this world (i.e. Six Paths), but in the Form Realm or Formless Realm, where he will attain to Nirvana
4.Arhan: enters Nirvana. All Karma of reincarnation is destroyed. He also reaches a state of no longer learning. He is the highest Saint in Hinayana in contrast with the Bodhisattva as the Saint in Mahayana

FROM:【汉英-英汉-英英辞典】

Eble post mia traduko mi devas eklabori por esperantigi la budhismaj terminoj en mia traduko.


503
La vivo de la Budho / 2-19. Ĝivaka, la budha kuracisto
« on: August 28, 2013, 05:08:32 PM »
 2-19. Ĝivaka, kuracisto de la Budho

 Ĝivaka estis la plej eminenta kuracisto en Hindio dum la vivperiodo de la Budho. Lia patrino estis altklasa amoristino. Ŝi metis lin en lignan skatolon kaj forĵetis lin sur rubaĵon ĉe la vojo tuj post lia naskiĝo.

 En la sama mateno kiam bebo Ĝivaka forĵetiĝis, Reĝido Abaja, filo de Reĝo Bimbisara, hazarde preterpasis la rubujon sur la vojo al la palaco. Kiam la reĝido trovis la bebon ankoraŭ vivanta, li ekkompatis ĝin kaj tuj ordonis, ke oni vartu ĝin kiel lian adoptan filon.

 Kiam Ĝivaka plenkreskis, li lernis medicinon de fama instruisto dum sep jaroj. Post nelonge, li famiĝis pro sia eksterordinara lerteco kiel kuracisto kaj kirurgo. Oni invitis lin kuraci reĝojn kaj reĝidojn inkluzive Reĝon Bimbisara. Sed el ĉiuj liaj prizorgataj eminentuloj, Ĝivaka prizorgis la Budhon kun granda plezuro, kaj vizitis lin trifoje ĉiutage.

 Ĝivaka helpis al la Budho en multaj manieroj. Post kiam Devadato ĵetis ŝtonon kaj ĝia peceto vundis la Budhon je la piedo, Ĝivaka kuracis la vundon.

 Konsciante pri la avantaĝo havi monaĥejon ĉe sia domo, Ĝivaka konstruigis monaĥejon en sia mangarba ĝardeno. Li invitis la Budhon kaj liajn disĉiplojn al la monaĥejo, oferis almozon kaj donacis la monaĥejon al la Budho kaj monaĥoj. Post la malferma ceremonio de la monaĥejo, Ĝivaka atingis sotapanon, la unuan ŝtupon de sankteco.

 Poste, kiam Reĝo Aĝatasatu demandis, kien li iru peti religian helpon, Ĝivaka gvidis lin al la Budho. Kvankam Reĝo Aĝatasatu mortigis sian patron laŭ la malica admono de Devadato, li fariĝis eminenta laika sekvanto de la Budho kaj subtenis la unuan konsiliĝon pri budhaj instruoj post la morto de la Budho.

504
La vivo de la Budho / Re: 2-3. La patrono Reĝo Bimbisara
« on: August 28, 2013, 03:10:00 PM »
Dankon por via respondo, kara amiko.

Vorto "sotapano" estas konvertita el pali-lingvo, kaj signifas la unua el la kvar gradoj de arahanto. Fakte ĝi ankoraŭ ne estas oficiala vorto, cxar en ordinaraj esperantaj vortaroj ankoraŭ ne estas suficxaj budhismaj terminoj. Do mi portempe konvertis ilin el la angla teksto.
Poste eble mi trovos oficialan vorton en esperanton aŭ pli ĝustan solvon por esperantigi ĝin.

505
La vivo de la Budho / Re: 2-16. Provo kalumni la Budhon
« on: August 28, 2013, 02:49:10 PM »
Dankon por atentigo pri miaj eraroj en la traduko, kara amiko.
Mi jam korektis kelkajn vortojn kiel konvertiĝo, kalumnii, defluilo.
En la antaŭa teksto "defluido" estas mistajpaĵo de defluilo.

Kvankam estas nenia "afekteme" en nova PIV, tamen iuj uzas tion por esprimi ŝajnigecon. Mi trovis, ke oni ankaŭ uzis ĝin en "Infanoj en Torento".
Do portempe mi ne ŝanĝis ĝin en tiu cxi traduko.

Ĉion bonan al vi!

506
La vivo de la Budho / Re: 2-18. Donaco de Ambapali
« on: August 26, 2013, 11:01:49 PM »
Dankon por via atentigo, kara amiko.
"aŭrolo" en la teksto estas mistajpaĵo de "aŭro". Mi korektos la cxefan afiŝon.
Ĉion bonan al vi!

507
Esperanta novaĵo / La 34-a Elsendo de Retradio BRE
« on: August 23, 2013, 04:43:57 PM »
Saluton, karaj amikoj!
Nun ni ekdisaŭdigis la 34-an elsendon de Retradio BRE je la adreso: http://www.budhano.cn/podkasto/?p=1484
Ĉiuj samideanoj estas bonvenaj!

Elsendlisto:

Budhisma scio
2-13. La tragedio de Reĝo Bimbisara
2-14. Pri doloro de amo
Ĉapitro-5-2. Renaskiĝo
Budhismaj rakontoj
49. Imuneco sen Vakcinado
50. Venĝo de Ranoj

Bonan aŭdeblecon al vi!

508
La vivo de la Budho / 2-18. Donaco de Ambapali
« on: August 23, 2013, 05:47:46 AM »
 2-18. Donaco de Ambapali

 Homoj el ĉiuj kastoj altaj kaj malaltaj serĉis la instruon de la Budho kaj li akceptis ilin ĉiujn ĝojplene.

 Kiam la Budho kaj liaj disĉiploj restis en Vesali, iutage virino nomata Ambapali disponigis al ili sian ĝardenon de mangarboj ekster la urbo, por ke ili ripozu en la malvarmeta ombro de ŝiaj arboj.

 Ambapali estis tiel aminda kiel la ora suno leviĝanta el oceano, sed ŝi estis tre malĉasta. Ŝi ne havis intencon viziti la Budhon, sed ŝia servistino diris al ŝi: “Sinjorino, ĉiuj nobeloj kaj ordinaruloj iris al la ĝardeno de mangarboj hieraŭ. Kiam mi demandis, kial ili iras tien, ili respondis, ke ili tion faras pro la viro restanta tie. Neniu estas komparebla kun li. Li estas filo de reĝo kaj rezignis sian regnon por trovi la veron.

 Estante ĉiam preta por nova vidaĵo, Sinjorino Ambapali tuj ekmovis siajn piedojn, kuris al unu el siaj ĉaroj kaj veturis al la ĝardeno ĵetante fierajn rigardojn ĉirkaŭ si. Kiam ŝi atingis la pordonon de la ĝardeno, ŝi deĉariĝis kaj iris preter palmarboj kaj mangarboj. Estis kviete, kaj eĉ la arbfolioj ne tremetis. Ŝi malpeze paŝis tra la ĝardeno ĝis ŝi vidis viron sidantan kun kunmetitaj manoj kaj kruroj sub densa ombro de alta arbo. Ĉirkaŭ la kapo de la viro aŭro glimbrilis kiel la meznokta luno. Li estis neniu alia ol la Budho.

 Ambapali staris tie mirigite. Ŝi forgesis sian belecon, forgesis sin mem kaj forgesis ĉion krom la Honorulo. Ĝuste tie ŝia tuta koro fandiĝis kaj forfluis en la riveron de ŝiaj larmoj. Ŝi proksimiĝis al la Budho malrapide kaj sin klinis antaŭ liaj piedoj, metante sian vizaĝon sur la teron.

 La Budho petis ŝin stariĝi kaj sidiĝi. Li parolis al ŝi pri la Darmo. Aŭskultante atente, ŝi sorbis la sanktajn vortojn kvazaŭ seka tero, sur kiu ne pluvis dum longa tempo. Ricevinte la Darmon, sinjorino Ambapali genue riverencis ĉe piedoj de la Budho kaj invitis lin kaj liajn disĉiplojn al manĝo en la sekva tago. La Budho akceptis ŝian inviton.

 Tiam nobeloj de Vesali ankaŭ venis por viziti la Sanktulon. Sur la vojo al la ĝardeno de Mangarbo ili renkontis Ambapali kaj aŭdis, ke la Budho jam akceptis ŝian inviton al manĝo en la sekva tago. Ili proponis al ŝi: “Sinjorino Ambapali. Ni faru negocon kun vi. Vendu al ni la honoron regali ilin kontraŭ multe da oro.”

 Ŝi diris kun mieno glimanta pro ĝojo: “Sinjoroj, eĉ se vi donos al mi Vesali kaj ĝian tutan teron, mi ne fordonos tiun ĉi honoran regalon.” La nobeloj kolereme iris al la Budho kaj petis honoron oferi alian manĝon, sed la Budho informis ilin, ke li jam akceptis la inviton de Ambapali.

 En la sekva tago, Ambapali metis dolĉan laktan rizon kaj kukojn antaŭ la Budhon kaj liajn sekvantojn, kaj servis ilin kun granda modesteco. Post kiam la Budho manĝis, Ambapali sidiĝis sur alia sidejo kaj diris kun kunmetitaj manplatoj: “Sanktulo, mi oferos la ĝardenon al la komunumo. Bonvolu akcepti ĝin se vi volas.”

 La Budho akcepis la donacon vidinte ŝian sincerecon. Li ĝojigis sinjorinon Ambapali denove per la Darmo. Tio estis turna punkto en la vivo de sinjorino Ambapali. Ŝi komprenis la Darmon kaj fariĝis virta virino. Post nelonge ŝi monaĥiniĝis kaj fariĝis arahanto kun granda saĝo en la menso.

 Kiel lotuso kreskanta ne sur la seka tero, sed en nigra ŝlimo, Ambapali atingis altan spiritan disvolviĝon malgraŭ sia malbona pasinteco.

 Post la okazo, la Budho kaj liaj disĉiploj iris al malgranda vilaĝo ĉe Beluva proksime. Tuj antaŭ la pluva sezono, la Budho decidis pasigi la lastan pluvan sezonon en tiu ĉi vilaĝo.509
La vivo de la Budho / 2-17. Adorado en ĉiuj direktoj
« on: August 23, 2013, 05:15:56 AM »
 2-17. Kultado al ĉiuj direktoj

 Instruo pri homa devo

 Iumatene la Budho forlasis Monaĥejon Bambuaro kaj iris en Urbon Raĝagaha. Dum sia almozpetado li vidis, ke junulo nomata Sigala tute malsekĝis kvazaŭ li ĵus sin banus. Sigala faris kulton en ĉiuj kvar direktoj al la oriento, sudo, okcidento kaj nordo. Li faris kulton al la ĉielo supre kaj tero sube. Vidinte tion, la Budho haltis kaj demandis al li, kion li faras.

 "Tio estas la lasta volo de mia patro antaŭ lia forpaso," respondis Sigala, "Mia patro konsilis min adori al ĉiuj direktoj por forteni min de malbonaj aferoj el la kvar direktoj kaj el supre kaj malsupre." La Budho pensis pri tio kaj diris: "Estas prave tion fari por plenumi la lastan volon de via patro, sed ne prove komprenu la konsilon de via patro nur laŭvorte. Via patro tute ne intencis, ke vi vere faru kultadon laŭ tiu ĉi maniero." Poste, la Budho eksplikis la veran signifon pri la kultado al ĉiuj direktoj:

 "Kultado al la oriento signifas respekti kaj honori viajn gepatrojn.

 Kultado al la sudo signifas respekti kaj obei viajn instruistojn.

 Kultado al la okcidento signifas esti fidela kaj sindediĉema al via edzino.

 Kultado al la nordo signifas esti afabla kaj helpema al viaj amikoj, parencoj kaj najbaroj.

 Kultado al la ĉielo signifas prizorgi la materialan bezonon de religiuloj kiel monaĥoj kaj asketoj.

 Kultado al la tero signifas esti justa al viaj servistoj, donante al ili laboron laŭ ilia kapablo, pagante al ili justan salajron kaj provizante al ili medicinan helpon kiam ili malsaniĝas.

 Tion farante, vi povas vin forteni de malbonaĵoj".

 La Budho ankaŭ admonis Sigala eviti kvar malbonajn kondutojn.

 "Estas kvar malbonaj kondutoj evitindaj," li diris, "Ili estas mortigo, ŝtelado, seksa miskonduto kaj mensogo."

 La Budho daŭre parolis al Sigala: "Estas kvar malbonaj motivoj, pro kies kaŭzo oni faras malbonajn kondutojn. Ili estas partieco, malamikemo, malsaĝo kaj malkuraĝo."

 "Kaj fine, Sigala, vi devas eviti ses manierojn malŝpari vian havaĵon. Ili estas drinkado, toksiĝemo, maldiligenteco, vagado ĝis profunda nokto, malŝparo de tempo ĉe foiro kaj penso pri amuziĝo, vetludo kaj kunestado kun malbonaj amikoj."

 Juna Sigala aŭskultis la konsilon respektoplene kaj subite rememoris, ke lia patro ofte diris al li, kiel bona instruisto estas la Budho. Kvankam la maljunulo ofte klopodis, ke Sigala iru kaj aŭskultu la instruon de la Budho, Singala ĉiam rifuzis per diversaj pretekstoj, ke tio estas tro malfacila, ke li okupiĝas pri io alia, ke li estas tro laca aŭ ke li ne havas monon por doni al monaĥoj.

 La junulo konfesis tion al la Budho kaj petis, ke la Budho akceptu lin kiel sian sekvanton. Li promesis, ke ekde tiam li ne nur tenos la volon de sia patro en la memoro sed ankaŭ plenumos ĝin en la ĝusta maniero instruita de la Budho.


Pages: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 52