Author Topic: Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto  (Read 620 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Miaohui

  • Semanto
  • Administanto
  • Honora membro
  • *****
  • Posts: 771
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
    • Budhana Retejo Esperantista
Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto
« on: March 01, 2014, 04:17:36 PM »
Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de Esperanto

 

Dua  informo  2014-03-01                 Bonvolu diskonigi !

 

Invito iros de shtato al chiuj shtatoj de la mondo. Car en Svislando niaj kantonoj estas shtatoj, mi iris al la kantona registaro de Neuchâtel kaj petis, ke la kantono invitu. Kaj la registaro konsentis per decido je la 20a de novembro 2013. En la kantono Neuchâtel troviĝas la ĉefurbo Neuchâtel kaj la urbo La Ĉaŭ-de-Fonds, kie troviĝas CDELI, grava arkivejo pri planlingvoj. En tiuj du urboj okazos la Kolokvo. (En la franca : Conférence, en Esperanto Kolokvo, char ILEI okazigas chiun jaron Konferencon) La datoj estas 13a ĝis 16a de majo 2015, (Ĵaude la 14an de majo estas kristana festo kaj feritago) do en la fama jubilea jaro UNESKO-Montevideo 60. La kantona registaro ofertos la luon de la universitata aŭlo kaj la aperitivon de la malferma ceremonio. La aùlo en Neuchâtel kaj la chambroj en la urba biblioteko en La Ĉaŭ-de-Fonds estas formale rezervitaj.

 

La unua tia Konferenco okazis en Ĝenevo en 1922, la dua en Prago en 1927. Estos la tria.

 

La registaro de la kantono do konsentas inviti chiujn registarojn de la mondo sendi iun delegacion al tiu kolokvo.  Tio signifas, ke en chiu shtato de la mondo venos al la registaro la invitletero (en marto-aprilo 2014). Do la registaro devos esplori, informighi, chu Esperanto estas instruata sur ghia teritorio. Tio estas la pozitiva afero en tiu kolokvo, fakte eble pli ol la konferenco mem.

 

ILEI estas la organizanto. Ĉe ILEI okazis estrara voĉdonado, la okazigo de tiu evento estis aprobita. Kompreneble ekos kunlaboro kun Svisa Esperanto-Societo SES, kies kun-prezidanto mi estas. UEA dece devus kontribui.

 

Lingva aspekto : Ni laboros kiel ILEI faris en Kopenhago en 2011 : se la prelego estos en la franca, la projekciigita teksto sur ekrano aperos en eo kaj inverse. Ni akceptu tamen kontribuojn en jenaj lingvoj : germana (de), itala (it) kaj angla (en), kaj antaŭvidos interpretadon. La germana kaj itala lingvoj estas oficialaj lingvoj en Svislando.

 

Celoj

 

Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por lerni.
Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por instrui.
Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto (lernhelpa efiko)
Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto (en la kampoj de psikologio, akiro de interkulturaj kapabloj, solidareco, toleremo)
Interŝanĝo de spertoj
Renkontiĝo kun lokaj fakuloj
 

 

 

Programskizo

 

Ankoraŭ kun multaj demandosignoj… Kelkaj unuaj kontaktoj okazis…   Nenio konfirmita…

 

Peter Balaz : lerni per la Reto

François Grin : loko de Eo, ebloj de Eo

François Grosjean : denaskuloj, akiro de lingvo

Mireille Grosjean : lernhelpa efiko de Eo

Mireille Grosjean : kiel ne eŭropanoj lernas Eon

Andres Kristol : bazaj konsideroj pri lingvoj kaj dialektoj

Zsofia Korody : Eo Centroj, partneradoj, …

Ilona Koutny : eo en universitatoj

Katalin Kovats pri edu net

Marinette Matthey : eble, pri iu temo ŝia

Monika Molnar : pri spertoj en La Granda Ursino

Angela Tellier : pri springboard to languages

Diversaj raportoj pri diversaj landoj, metodoj.

Diversaj debatoj pri diversaj problemoj

 

Grin, Grosjean, Kristol, Matthey, estas lokaj altnivelaj fakuloj, kiujn mi konas.

Mi taksas oportuna ilian inviton, ĉar ili loĝas surloke kaj altiros esperantistojn. Povos okazi interesaj ideointershanghoj. Plie ilia partopreno altigos la prestiĝon de la Kolokvo.

 

Buĝetoskizo

Ni devas antaŭvidi jenajn kostojn :

Luo de interpreta materialo

Repago de kongreskotizo kaj vojaĝkostoj de la prelegantoj

Repago de kongreskotizo kaj vojaĝkostoj de la interpretistoj

Printado kaj preparado de informmaterialo, afiŝoj, banderoloj

Printado de Konferenca Libro

Rekompenso de lokaj aktivuloj laborantaj en KOKo

Manĝoj por KOKo, prelegantoj, interpretistoj

Busveturado al La Ĉaŭ-de-Fonds sabate

 

Ni devos esplori pri subvencioj, sponsoroj kaj Honora Komitato.

 

Oficialaj dokumentoj estas je dispono, ili estas en la franca.

 

Mireille Grosjean

Prez de ILEI

Les Brenets, 2014-03-01

 

Iras al ILEI estraro plus

Iras al SES

Iras al KOKo

Iras al ĉiuj prelegantoj

Iras al ĉiuj  interpretistoj

Iras al estraro de UEA tra Stefan MacGill (kun danko de Mirejo)

Iras al Osmo Buller UEA CO cele al gazetara komuniko

Iras al esperantistaj amaskomunikiloj


--
Mireille Grosjean
Grand-Rue 9
cp 9
CH-2416 Les Brenets
+41 79 69 709 66
+41 32 932 18 88
http://mirejo3.blogspot.com

Plus de gens possèdent un téléphone portable en comparaison avec les gens qui ont accès à des toilettes..... Notre monde est bizarre....
Pli da homoj posedas porteblan telefonaparaton kompare kun tiuj, kiuj povas uzi necesejon.... stranga mondo....
PNUD
Per Budhismo por Esperanto;
Per Esperanto por Budhismo.