BRE

Budhana Retejo Esperantista

Nuna pozicio: Ĉefpaĝo > ESPERANTO >
 • [E-verkaĵo] La kapo de Cikatrulo Dato:2013-11-28 19:58:53 Muŝklaki:61 Laŭdo:0

  La kapo de Cikatrulo Antaŭ pli ol dudek jaroj,al nia vilaĝo frekventis mezaĝa kastristo por porkidoj.Laŭ la dialekto,li ne estis nia samprovincano.Oni ne sciis pri liaj vera nomo kaj hejmloko.Ili do simple nomis lin cikatrulo,ĉar senno...

 • [E-verkaĵo] Bonaŭgura Sonĝo Dato:2013-11-28 19:57:35 Muŝklaki:160 Laŭdo:0

  Bonaŭgura Sonĝo Ĉio en la mondo estis ankoraŭ vualita de obskura mallumo, tamen la edzo jam vekiĝis delonge kaj neniel povis reendormiĝi. Ne plu povante elteni sian silentadon, li ekvokis sian edzinon kun puŝo: Vekiĝu, vekiĝu do. L...

 • [E-verkaĵo] Plej Grava Afero Dato:2013-11-28 19:56:58 Muŝklaki:192 Laŭdo:0

  Plej Grava Afero Post mia unua kaj lasta rendevuo proponita de mia amikino, neeltenebla malĝojo ekokupis min. Enĉambriĝinte post mia hejmenreveno, mi mute ĵetis min en la liton ignorante la ameman saluton de mia kara patrino. Ĉe la ren...

 • [E-verkaĵo] Dumnokta Travivaĵo Dato:2013-11-28 19:55:24 Muŝklaki:145 Laŭdo:0

  Dumnokta Travivaĵo Mi veturis al mia hejmloko trajne de Beijing. Kiam mi atingis Taiyuan (Tajjŭan), jam vesperiĝis. Mi do decidis tranokti ĉe mia onklino en la urbo kaj daŭrigi mian vojaĝon en la sekva tago. En la stacidomo mi telefon...

 • [E-verkaĵo] Inter Du Generacioj Dato:2013-11-28 19:54:04 Muŝklaki:164 Laŭdo:0

  Inter Du Generacioj Inter Du Generacioj Estro Li de fabriketo ĝojplene revenis hejmen postgustumante la frandajn kaj delikatajn manĝaĵojn, kiujn li ĝuis kune kun la juna kaj ĉarma raportistino. Neatendite, tuj post la hejmreveno, li ri...

 • [E-verkaĵo] Ormonera Kolringo Dato:2013-11-28 19:52:53 Muŝklaki:138 Laŭdo:0

  Ormonera Kolringo --El miaj kutiozaj sonĝoj Por partopreni la balon okazigotan de mia amikino, mi elprenis miajn plej bonajn vestaĵojn kaj min vestis. Kiam ĉio estis preta, mi rimarkis kun bedaŭro, ke ankoraŭ mankas al mi kolringo. Mi...

 • [E-verkaĵo] En la Koridoro Dato:2013-11-28 19:49:47 Muŝklaki:124 Laŭdo:0

  En la Koridoro Miaj plandoj ardas, kvazaŭ mi starus sur ruĝe varmigita fertabulo; miaj kruroj varmetas kaj iom tremetas; la sango varme impetas en mia korpo. Mi sentas min malplena kaj malpeza kvazaŭ aero. Ha, kiel komforta, kiel ĝuiga...

 • [E-verkaĵo] "Mi Ne Freneziĝis..." Dato:2013-11-28 19:48:32 Muŝklaki:94 Laŭdo:0

  Mi Ne Freneziĝis... Pri instrua metodo de fremdlingvo, mi necedeme disputis kun la maljuna kaj obstina lernejestro. Tio estis ekster atendo de ĉiuj miaj kolegoj kaj serioze vundis la estran dignon. La lernejestro tenis tion profunde en si...

 • [E-verkaĵo] Stranga Arbego Dato:2013-11-28 19:47:08 Muŝklaki:200 Laŭdo:0

  Stranga Arbego --El miaj sonĝoj Antaŭ nia vilaĝo kuŝas nelarĝa ŝoseo, sur kiu ĉiutage piedas sennombraj homoj kaj kuras sennombraj veturiloj. Niniu rigardas ĝin grava, ili nur indiferente irigas siajn piedojn kaj kurigas siajn vetur...

 • [E-verkaĵo] Al mia paĉjo Dato:2013-11-28 19:45:15 Muŝklaki:73 Laŭdo:0

  Mikronovelo  Adiaŭinte Etan Li, mi haste ekbiciklis eksteren al mia paĉjo, kiu ĉeestas kunvenon ĉe la komunuma registaro malproksima je kvin lioj...

Kategirio
Rekomendita enhavo